top of page

Водоохлажащи машини за Data Center

Чилърите осигуряват студоносител за прецизните климатизатори, монтирани в Data Center. Те са с целогодишна работа, лесни за транспорт и монтаж. Имат опция свободно охлаждане (Free Cooling).

bottom of page