top of page

NEW Liebert® NXC, 10 - 200 kVA UPS

   Liebert® NXC 10 - 200 kVA  предлага надеждна и гъвкава енергия в условията на напълно интегрирано решение на . Неговата високо ефективна,  без трансформатор  он-лайн технология води до икономии на разходи.

 

Liebert NXC постига до 95% ефективност в режим Double conversion и до 98% в Eco режим, като по този начин се гарантира ефективна защита на натоварване, като същевременно се намалява общата цена на притежание (TCO) и въздействието върху околната среда.

 

С номиналнен фактор мощност 0.9, Liebert® NXC също е в състояние да осигури 12.5% по-голяма активна енергия, отколкото традиционно  0.8 фактор на мощността UPS.

 

Liebert NXC с своята вътрешна архитектура е в състояние да побира до четири батерини стринга, което води до по-дълго време на автономна работа до един час и на практика елиминира нуждата от допълнителна батерията. Liebert® NXC може да бъде допълнително оптимизиран чрез избор между различни стрингове и батериии, 32-40 12V блокове

bottom of page