top of page

Liebert XDH, XD In-the-Row Cooling Module, 22-30 kW

Liebert XDH е хоризонтален охладител и се поставя в rack. Топлият въздух влиза от задната страна на устройството, охлажда се и се изпуска в студения коридор, където са разположени отвори за въздух на електронно оборудване. Свързва чрез пластична тръба

 

Liebert XDH се инсталира между rack, предоставяйки хоризонтално движение на въздуха за околната оборудване. Предлага се в номинални мощности от 22 кВт (6,3 тона) и 30 кВт (8,5 тона) за 60 Hz приложения; 19 кВт (5,4 тона) и 27 кВт (7,7 тона) за 50 Hz приложения. Liebert XDH използва хладилен агент и е съвместим с  Liebert XDC чилър, или помпени агрегати на Liebert XDP.

bottom of page