top of page

Liebert XDO, XD Overhead Cooling Module, 17.2-20 kW

Liebert XDO е наличен в номинални мощности от 17,2 кВт (5 тона) и 20 кВт (5,7 тона) за 60 Hz приложения; 17.1 кВт (4,9 тона) и 17,7 кВт (5 тона) за 50 Hz приложения. Liebert XDO е подходящ за Liebert XDC чилър или Liebert XDP.

 

  • Охлажда повече от 5400 W / m2

  • Не се изисква площ

  • Гъвкава инсталация с няколко възможности за свързване

  • Използва хладилен агент, който е идеален за използване около електронно оборудване

  • Пълнo опакован артикул включва камерата, бобини, вентилатор и тръбопроводи

bottom of page