Evaporative Free Cooling

Увеличете енергийната ефективност и стойността на парите си с охлаждащи продукти, които намаляват потреблението на енергия и струват до 50% по-малко.