top of page

Проект No BG16RFOP002-2.073-2141

Наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Процедура:BG16RFOP002-2.073 -Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19ОП „Иновации и конкурентоспособност“,2014-2020г.

Бенефициент:КЛИМА И ВЕНТ ООД

Започна изграждане на климатизация на Ръководтство на въздушното движение

Завърши реализацията на обект: Прецизна климатизация на Data Center EVOLINK-София

Завършихме обект прецизна климатизация на Дейта център Vivacom

Приключи изграждането на обект HP Data Center в Бизнес парк София

Please reload

bottom of page