top of page

Екипът ни се състои от:

 

  • инженери, отговорни за проектиране, офериране и реализация на системите и съоръженията

 

  • сервизни техници, разпределени в работни екипи и оборудвани с необходимите транспортни и технологични средства

 

Периодично инженерите преминават през специализирани курсове за обучение по дистрибуция, търговия, сервиз и поддръжка на продуктите на Emerson Network Power, провеждани в производствената фабрика в северна Италия. Техническия персонал (сервизните техници) също преминават през обучение за монтаж, пуск и поддръжка на съоръженията.

bottom of page