top of page

инж. Антон Преславски
Управител
apreslavski@klimaivent.bg
+359 899 980 675

инж. Красимир Кирилов
Изпълнителен Директор
kkirilov@klimaivent.bg
+359 899 980 676

Климатизация

 

Технически и Търговски Отдел

 

инж. Иван Иванов

iivanov@klimaivent.bg 

+359 899 980 677

 

инж. Пенка Челебиева

Pchelebieva@klimaivent.bg

Сервиз Климатизация

 

инж. Росен Вълчев

Началник Сервиз
service@klimaivent.bg
+359 899 980 662

UPS
 
Търговски Отдел
 
 
Ивайло Преславски
ipreslavski@klimaivent.bg
+359 894 667 028
 
 
 
 
 
Технически Отдел
 
 инж. Стоян Иванов
 sivanov@klimaivent.bg
+359 879 082 426

Офис сътрудник

Милена Иванова
mivanova@klimaivent.bg
+359 889 306 393

bottom of page