top of page

Завърши реализацията на обект: Прецизна климатизация на Data Center EVOLINK-София

 

Климатизацията на залата на дейта центъра е реализирана в две зони – зона със средно и зона с високо топлинно натоварване.

 

Зона със средно топлинно натоварване


Климатичните шкафове са модел Liebert HPM на Emerson, за подов монтаж. Работят в смесен режим на охлаждане – директно изпарение и свободно охлаждане (free cooling). Компресорите са Digital Scroll – технология за модулиране производителността на компресора. Digital Scorll е патент на Emerson и води до 50% спестявания на енергия, в сравнение със стандартния Scroll компресор. Вентилаторите са с електронно управление. Всеки климатичен шкаф е окомплектован с обратен охладител, който също е с електронно управляеми вентилатори.

Въздухоразпределението в зоната със средно натоварване се извършва чрез подаване на студения въздух в двоен под с височина 60 см. В обема на пода няма монтирани кабелни и тръбни трасета, което подпомага равномерното разпределение на въздуха. Подаването на студен въздух към раковете става през регулируеми клапи, монтирани на пода пред всеки технологичен рак.

 

Зона с високо топлинно натоварване


Климатичните шкафове са модел Liebert CRV на Emerson за монтаж в редицата с технологични ракове, от типа IN ROW. Работят в режим директно изпарение. Компресорите са Digital Scroll, а вентилаторите са с електронно управление и автоматичен контрол на дебита. Всеки от климатичните шкафове модулира работата си чрез монтирани в технологичните ракове изнесени датчици, следящи температурата и влажността. Зоната с високо топлинно натоварване е обособена като затворен студен коридор (SmartAisleTM), в който е ограничено подаването на студен въздух. Въздухоразпределението се извършва успоредно на технологичните ракове. Комбинираната реализация на SmartAisleTM и Digital Scroll технологиите води до 65% спестявания на енергия.

 

Резервираността на климатичните шкафове е на ниво N+1, което гарантира постоянна температура и постоянен въздушен поток, подавани към технологичното оборудване.

 

Всички климатични шкафове се наблюдават и управляват дистанционно чрез Ethernet. Реализирано е e-mail и SMS известяване за възникнали събития.

bottom of page