top of page

Liebert 80-EXL, новото поколение на 80-NET UPS,

 

Новият Liebert 80-EXL е монолитен UPS,  който разполага с transformer-free дизайн с пълна IGBT на нива топология, предоставяща необикновени неща, включително ефективност до 97% плюс интелигентна система при паралелна свързаност с цел да се оптимизира ефективността при частичен товар, като по този начин се постигат икономии на текущите разходи, както и намаляване на TCO и емисиите на CO2.

 

Освен това, по-високата си плътност на мощността при минимален размер на UPS-a оптимизира наличието на IT пространство и намалява свързаните с това разходи. Liebert 80-EXL,  e достъпен от 160-500 kW. Също така може да бъде напълно приспособен към различни системни като по този начин се гарантира максимална гъвкавост.

Технически характеристики

bottom of page