top of page

Liebert NXL™ UPS, 400-800 kVA

Liebert NXL e Transformer-Baced UPS осигуряващ надеждна защита на захранването. Той предлага отлична динамика и гъвкавост, отговаряйки на всички входни условия, като се поддържа високо качество на изходна мощност за критичните натоварвания.

  

Liebert NXL дава допълнителни гаранции за защита на ефективна мощност за широк спектър от отрасли като финанси, здравеопазване, транспорт, държавни, телекомуникациите, производството и центрове за данни.

  

Liebert NXL е възможно да бъде както като система от един модул така и в система с няколко модула. Капацитети включват 400, 500, 600, 800 KVA за единица. Liebert NXL използва уникална дигитална технология на управлението на вектора позволяващ на UPS за премахване, в реално време, всички претоварвания, честотни колебания, преходни смущения, кратки прекъсвания и инцидентни прекъсвания на захранването. В допълнение, Liebert NXL може да бъде наблюдаван с LIFE®.net нашия отдалечен мониторинг.

Технически характеристики

bottom of page