top of page

Дистанционен Мониторинг

Автономни микропроцесорно управлаеми модули и софтуер за мониторинг на мрежи осигурява надзор и контрол на инфраструктурното оборудване на центъра за данни, с възможност да следите състоянието до секунда за защита на системата. 

bottom of page