Колонни прецизни климатизатори

Тези климатизатори извършват регулиране на температурата и влагата в малки Data Center като компютърни, контролни и технологични помещения, в които има и хора, и машини.