top of page

 

Завършихме обект прецизна климатизация на Дейта център Vivacom

 

Монтирано Оборудване

 

3 чилъра Emеrson,

3 Close Control климатизатора CRV  

2 Close Control климатизатора HPW с разделяне на студената от топлата зона посредством стабилна преграда

bottom of page