top of page

Модулно Охлаждане на Data Center с голямо топлинно отдаване

Системите Liebert XD са енергийно ефективни и гъвкави решения. Приложими за отворена и затворена архитектура на Data Center. Охладителят може да бъде етилен гликол или хладилен агент.

bottom of page